obuka

N

NAJBOLJA NASTAVA I OBUKA

N

POUZDANOST

N

POVOLJNI USLOVI PLAĆANJA

N

IZBOR VOZILA PO ŽELJI

i

Teorijska nastava

Teorijska nastava je obavezna i kandidat mora prisustvovati svim časovima. Sama nastava kao i polaganje teorijskog dela ispita obavljaju se u prostorijama auto škole u opremljenoj učionici.

Praktična obuka

Praktična obuka se obavlja novijim klimatizovanim tehnički ispravnim vozilima opremljenim za obuku kandidata za vozača. Časovi praktične obuke prilagođavaju se slobodnom vremenu kandidata. Instruktori su na raspolaganju kandidatima sve vreme dok je obuka u toku. Stručna predanost instruktora i zadovoljstvo kandidata je naša najbolja reklama. Kandidat ima mogućnost da izabere vozilo kojim će se obučavati.

s

Vozački ispit

Na vozačkom ispitu se utvrđuje da li je kandidat stekao teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno, ekonomično i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Ispit se sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog..

Vozački ispit

Na vozačkom ispitu se utvrđuje da li je kandidat stekao teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno, ekonomično i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Ispit se sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog.

Teorijski ispit se polaže putem testa čija ispitna pitanja obuhvataju sadržaj programa.

Praktični ispit se polaže iz upravljanja vozilom na uređenom poligonu i u saobraćaju na javnom putu i tom prilikom se utvrđuje da li kandidat za vozača ima znanja, veštinu i postupanja u skladu sa odredbama zakona.

Ispitna pitanja za teorijski ispit su javna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kombinacija ispitnih pitanja sadržana u testu je službena tajna i određuje je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače, za koju je izdato pozitivno mišljenje. Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača koji je završio propisanu teorijsku obuku za vozača određene kategorije. Praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozača:

➢ Koji je zdravstveno sposoban za vozača određene kategorije,

➢ Ispunjava starosni uslov za sticanje prava upravljanja vozilom odgovarajuće kategorije,

➢ Ima položen teorijski ispit pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od osamnaest meseci,

➢ Završio je praktičnu obuku odgovarajuće kategorije.

Kandidat za vozača nakon završene obuke podnosi prijavu za polaganje teorijskog, odnosno praktičnog ispita.

Ispunjenost uslova za polaganje ispita utvrđuje pravno lice koje obavlja obuku vozača. Ministarstvo unutrašnjih poslova poništiće teorijski ispit ili praktični ispit ili vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi za izlazak kandidata na ispit i to:

➢ Teorijski ispit u roku od jedne godine od dana položenog teorijskog ispita,

➢ Praktični ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz zakona, u roku od jedne godine od dana položenog praktičnog ispita,

➢ Vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz zakona u roku do navršenih godina propisanih za dobijanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije.

Vozački ispit organizuje i sprovodi pravno lice. Vozački ispit se polaže pred ispitnom komisijom koja se sastoji od dva člana, od kojih je jedan ispitivač policijski službenik, a drugi je ispitivač iz pravnog lica. Kandidat je položio teorijski ispit kada ispitivači utvrde da je postigao propisan broj poena za pozitivnu ocenu. Kandidat je položio praktični ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu. Pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu ispitivač će dati kandidatu koji prilikom sprovođenja ispitnog zadatka nije ugrozio sebe ni druge učesnike u saobraćaju, nije učinio nijednu grešku propisanu kao nedozvoljenu i nema više od propisanog broja negativnih bodova. Troškove polaganja vozačkog ispita snosi kandidat za vozača. Cena polaganja vozačkog ispita se sastoji iz dela koji kandidat plaća pravnom licu i dela koji kandidat plaća Ministarstvu unutrašnjih poslova radi podmirenja troškova učešća ispitivača u ispitnoj komisiji. Vlada određuje najnižu i najvišu cenu za polaganje vozačkog ispita, odnosno delova cene, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Pravno lice ne može odrediti nižu ili višu cenu za polaganje vozačkog ispita od zakonom propisane cene. U ukupnu cenu polaganja vozačkog ispita uključeno je i izdavanje potvrde o položenom teorijskom ispitu i uverenja o položenom vozačkom ispitu.

Kandidat za vozača ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita dok ne izmiri obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kandidat je položio vozački ispit kada položi i teorijski i praktični deo ispita za vozača. Vozački ispit se sprovodi na srpskom jeziku, odnosno jezicima nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

O položenom teorijskom ispitu pravno lice, odnosno ogranak, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

uslovi za upis obuke za “B” kategoriju

N

Kandidat ima navršenih 16 godina,

N

Poseduje važeću ličnu kartu.

bitne informacije

Lekarsko uverenje za obuku i polaganje teorijskog i/ili praktičnog ispita NE SME biti starije od 12 meseci, a za izdavanje vozačke dozvole (pri tome se misli i na probnu vozačku dozvolu) NE SME biti starije od 6 meseci.

 

Važnost položenog teoretskog ispita je 12 meseci.

 

Ispitnu komisiju čine dva člana i to:

➢ licencirani ispitivač iz pravnog lica i

➢ licencirani ispitivač iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Licence za ispitivače izdaju se od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

Na vozački ispit (teorijski ili praktični) morate:

➢ Poneti ličnu kartu,

➢ Knjižicu obuke (ako je kod Vas, a ne u auto školi),

➢ Vozačku dozvolu (ako je posedujete),

➢ Biti pristojno obučeni (na osnovu Pravilnika o polaganju vozačkog ispita).

 

Termine teorijskih i praktičnih ispita i spiskove kandidata za iste možete pogledati ovde.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu oko polaganja vozačkog ispita za “B” kategoriju budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Cilj auto škole je da kandidate za vozače nauči i obuči da bezbedno, sigurno i ekonomično upravljaju motornim vozilo

N

Izbor vozila po želji

N

Kvalitetan i stručan kadar

N

Povoljni uslovi plaćanja

prijavite se još danas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu oko polaganja vozačkog ispita za “B” kategoriju budite slobodni da nas kontaktirate.

 

saznaj više