SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

ZNAKOVI OPASNOSTI

Znaci opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost koja im preti na određenom delu puta, kao i da ih obaveste o prirodi te opasnosti.

Postavljaju se pre opasnog mesta, obično na udaljenosti većoj od 150 metara, mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. Postoje i izuzeci od ovog pravila, kao što je znak “Andrejin krst”, zatim “Radovi na putu”, koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak “Saobraćaj u oba smera”, koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera.

Znakovi opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla bele boje sa crvenim obodom, a simboli na znaku su crne boje.

Saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. Izuzetak je znak “radovi na putu”.

 

Opasna krivina

Znak opasna krivina označava približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

Krivina nalevo

Znak krivina nalevo označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti

Krivina nadesno

Znak krivina nadesno označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Dvostruka krivina

Znak dvostruka krivina ili više uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo.

Dvostruka krivina

Znak dvostruka krivina ili više uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno.

Opasna nizbrdica

Znak opasna nizbrdica označava približavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli.

Znak opasan uspon.

Označava približavanje opasnom usponu zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.

Suženje puta s desne strane

Znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Znak suženje puta sa leve strane.

Znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Suženje puta.

Znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.

Neravan kolovoz

Znak neravan kolovoz – blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuca.

Neravan kolovoz - Opasno ulegnuće na kolovozu.

Neravan kolovoz – Opasno ulegnuće na kolovozu.

Neravan kolovoz - Opasna izbočina na kolovozu.

Neravan kolovoz – Opasna izbočina na kolovozu.

Kamenje pršti

Znak kamenje pršti označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji povećana opasnost od prskanja kamena

Klizav kolovoz

Znak klizav kolovoz označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu

Pokretni most

Blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

Blizina obale

Znak blizina obale označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu

Odronjavanje kamenja sa desne strane puta

Znak odronjavanje kamenja – sa desne strane- označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu

Odronjavanje kamenja sa leve strane puta

Znak odronjavanje kamenja – sa leve strane- označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu

Bočni vetar

Znak bočni vetar označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar sa desne strane

Opasnost od požara

Označava deo puta koji prolazi kroz područje u kome postoji povećana opasnost od nastanka požara.

Neučvršćena bankina

Blizina dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.

Opasnost na putu

Blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti.

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja

Znak raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

Saobraćaj u oba smera

Znak saobraćaj u oba smera označava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobraćaj vrši u oba smera

Nailaženje na semafore

Označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora.

Nailaženje na semafore

Znak nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova

Kolona zaustavljenih vozila

Znak kolona zaustavljenih vozila – označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Ukrštanje puteva iste važnosti

Znak ukrštanje puteva iste važnosti označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa pravom prvenstva prolaza.

Znak ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom.

Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.
Simboli na znacima ovog tipa mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretne situacije na putu.

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane

Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane.

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane

označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane.

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa leve strane

Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa leve strane.

Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa desne strane

Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa desne strane.

Pešaci na putu

Označava blizinu mesta na kome se pešaci često kreću po putu ili ga prelaze.

Blizina pešačkog prelaza

Označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Deca na putu

Znak Deca na putu označava blizinu mesta na putu na kome se deca češće i u većem broju kreću (na primer ispred škole, obdaništa, igrališta itd.

Biciklisti na putu

Znak Biciklisti na putu označava blizinu mesta na kome biciklisti češće nailaze na put ili ga prelaze

Radovi na putu

Znak radovi na putu označava blizinu mesta na kome se izvode radovi.

Životinje na putu

Znak životinje na putu označava mesto na kome domaće životinje pod nazorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.

Divljač na putu

Znak divljač na putu označava posebno opasno mesto na kojima divljač (papkari) često prelazi preko puta.

Blizina avionske piste

Znak blizina avionske piste označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja, odnosno uzletanja.

Tunel

Znak tunel označava blizinu tunela na putu.

Tramvajska pruga

Znak tramvajska pruga označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima

Znak prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima označava blizinu prelaza puta preko železničke u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima.

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika

Znak prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika označava blizinu prelaza puta železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima

Andrejin krst

Znak Andrejin krst označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.

Andrejin krst

Znak Andrejin krst označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka

Približavanje prelazu puta preko železničke pruge

Označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou.
Dopunske table ispod znaka označavaju udaljenost pružnog prelaza – 1 crta označava da udaljenost od prelaza iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.

Znak približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika.

ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi

Znak obavezno zaustavljanje označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Znak zabrana saobraćaja u jednom smeru označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

Znak zabrana saobraćaja u oba smera označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera.

Znak zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motrna vozila osim za motocikle bez prikolice mopede.

Znak zabrana saobraćaja za autobuse označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse.

Znak zabrana saobraćaja za teretna vozila označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća masa prelazi označenu masu.

Znak zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije. Zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Znak zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete.

Znak zabrana saobraćaja za cisterne označava put odnosno deo put na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije iznad određene količine, koja može da izazove zagađenje vode.

Znak zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice označava da je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priključno vozilo, osim poluprikolice.

Znak zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

Znak zabrana saobraćaja za traktore označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore.

Znak zabrana saobraćaja za motocikle označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl.

Znak zabrana saobraćaja za motocikle označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle

Znak zabrana saobraćaja za bicikle označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle.

Znak zabrana saobraćaja za zaprežna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila.

Znak zabrana saobraćaja za ručna kolica označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica.

Znak zabrana saobraćaja za pešake označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešsake.Znak zabrana saobraćaja za pešake označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešsake.

Znak zabrana saobraćaja za sva motorna vozila označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila.

Znak zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

Znak zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku.

Znak zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupove vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku.

Znak zabrana skretanja ulevo označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Znak zabrana skretanja udesno označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

Znak zabrana polukružnog okretanja označava mesto na kome je polukružno okretanje zabranjeno.

Znak zabrana preticanja za motorna vozila, označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjeno da motorna vozila pretiču druga motorna vozila, osim motocikla sa dva točka bez prikolice i mopeda.

Znak ograničenje brzine označava put ili deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/čas) većom od brzine koja je označena na znaku. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno ograničenje odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu.

Znak zabrana davanja zvučnih znakova označava put ili deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica označava blizinu carinarnice gde se vozilo mora zaustaviti.

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija.

Znak zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina.

Znak prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera.

Znak zabrana zaustavljanja i parkiranja označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Znak zabrana parkiranja označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila

Znak naizmenično parkiranje označava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparne dane.

Znak naizmenično parkiranje označava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane.

ZNAKOVI OBAVEZE

Najmanje dozvoljena brzina – označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (km/h) koja je označena na znaku. Brzina na ovom znaku je data samo kao primer, a stvarne vrednosti se upisuju prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja.

Lanci za sneg – označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg, kada je na kolovozu sneg. Znaci koji označavaju staze kojima je obavezno kretanje za pojedine učesnike u saobraćaju

Biciklistička staza – označava posebno izgrađenu stazu, kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju

Pešačka staza – označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Spojene staze za bicikliste i pešake – označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, svako u svojoj stazi. Raspored simbola na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Staza za jahače – označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Obavezan smer – pravo – označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – desno – označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – levo – označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – polulevo – označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezan smer – poludesno – označava smer kojim se vozila moraju kretati.

Obavezno polukružno okretanje – označava mesto na putu ili delu puta na kome se vozila moraju polukružno okrenuti.

Obavezan smer kretanja određenih vozila – označava obavezan smer kretanja za vozila koja prevoze opasne terete.

Obavezan smer kretanja određenih vozila – označava obavezan smer kretanja za teretna vozila ili skupove teretnih vozila. Znaci koji propisuju dozvoljene smerove kretanja za vozila u saobraćaju

Dozvoljeni smerovi – pravo i levo – označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Dozvoljeni smerovi – pravo i desno – označava smerove u kojima se vozila smeju kretati.

Kružni tok saobraćaja – označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Dozvoljeni smerovi – levo i desno – označava smerove u kojima se vozila smeju kretati. Znaci koji služe usmeravanju saobraćaja prilikom nailaska vozila na pešačko ostrvo, kružni tok ili neki drugi objekt na kolovozu

Obavezno obilaženje s desne strane – označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Obavezno obilaženje s leve strane – označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Obilaženje sa obe strane – označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu, zadržavajući isti smer kretanja.

ZNAKOVI OBAVEŠTENJA

Znak zona škole označava mesto od kojeg počinje zona škole.

Znak završetak zone škole.

Znak saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika označava saobraćajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika.

Znak završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika.

Znak ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezu upotrebe svetla

Znak saobraćajna traka za spora vozila označava početak saobraćajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.

Znak završetak saobraćajne trake za spora vozila označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje sporih vozila.

Znak turistička informaciona tabla označava odredište ili objekat turističkog značaja.

Znak odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.

Znak izlazak na odmorište označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

Znak opasna deonica puta označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto znaka opasnost na putu može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Znak obilazak služi za usmeravanje vozila na obližnji put.

Znak predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, pivremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

Znakovi skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu označavaju mesto, odnosno, blizinu mesta, gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Znakovi zatvaranje saobraćajne trake označavaju mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćanih traka na terenu.

Znakovi predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja.

Znak ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Znak brzina koja se preporučuje označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.

Znak zona 30 označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30km/h.

Znak kraj zone 30 označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h.

Znak potvrda pravca označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku mogu da budu ispisana najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva jezika ili pisma, kao i udaljenost u km do tih mesta.

Znak tabla za označavanje naziva ulica označava vozačima i pešacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

Znak predputokaz za izlaz. Znak koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Znak predputokazna tabla za izlaz. Znak koji na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

Znak naziv petlje. Znakovi obaveštavaju o nazivu petlje na koju se nailazi, prvi znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem, dok se drugi znak postavlja na ukrštanju dva autoputa.

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Znak tabla za označavanje izlaza označava mesto izlaska sa auto-puta.

Znak naizmenično propuštanje vozila označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

Znak način korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Znakovi putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta obaveštavaju vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Znak deca na putu označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste.

Znak zona usporenog saobraćaja označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

Znak kraj područja usporenog saobraćaja označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

Znak pešačka zona označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.

Znak kraj pešačke zone označava kraj pešačke zone.

Znak teren za kampovanje pod šatorima označava blizinu terena ili teren urađen za kampovanje pod šatorima.

Znak teren za kampovanje u prikolicama označava teren ili blizinu terena uređenog za boravak u prikolicama.

Znak teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama označava blizinu terena ili teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.

Znak planinski dom označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom.

Znak vozilo za pomoć na putu označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

Znak vatrogasna služba označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za gašenje požara.

Znak autobusko stajalište označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.

Znak tramvajska stanica označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

Znak aerodrom označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma..

Znak luka – pristanište označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekta.

Znak informacija označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije.

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 1 je zelene boje i ima natpis “otvoren”, dok polje 3, sadrži simbol znaka “lanci za sneg” ili simbol “lanci ili gume za sneg” u zavisnosti od stanja puta.

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, polje 1 je crvene boje i u polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.

Znak broj serpentine označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.

Znak putni objekat označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (vijadukt, tunel i sl.)

Znak planinski prevoj označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.

Znak reka označava naziv reke preko koje put prelazi.

Znak stanica policije označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije.

Znak Kontrola brzine kretanja označava početak deonice na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

Znak završetak staze za bicikliste.

Znak završetak staze za pešake.

Znak završetak spojene biciklističke i pešačke staze.

Znak završetak staze za jahače.

 Znak završetak zone zabrane parkiranja” označava završetak zone zabrane parkiranja.

Znak zona zabrane parkiranja označava početak zone u kojoj je zabranjeno parkiranje.

Znak parkiralište označava parkiralište. Na znaku ili dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.

Znak vremenski ograničeno parkiranje označava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.

Znak parkiraj i vozi se označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje dalje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

Znak parking garaža označava garažu sa parking mestima.

Znak bolnica označava blizinu bolnice i upozorava vozača da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Znak stanica za prvu pomoć označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

Znak radionica za opravku vozila označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila.

Znak telefon označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica.

Znak benzinska stanica označava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica.

Na delu znaka ispod belog polja dozvoljeno je upisati tekst “hotel”, odnosno “motel”, u zavisnosti od vrste objekta koji se označava.

Znak restoran označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran.

Znak kafana označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana.

Znak teren urađen za izletnike označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren urađen za izletnike.

Znak turistički strelasti putokaz za teren za kampovanje označava pravac i udaljenost terena za kampovanje.

Znak turistički strelasti putokaz za planinski dom označava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom.

Znak broj puta.

Znak kilometraža puta.

Znak broj puta, broj deonice puta i kilometraža označava broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta.

Znakovi udaljenost izlaza u slučaju opasnosti označava smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.

Znak izlaz u slučaju opasnosti označava izlaz za pešake u slučaju opasnosti.

Znak broj međunarodnog puta.

Znak Auto-put označava mesto odakle počinje auto-put.

Znak završetak auto-puta označava mesto na kome se završava auto-put.

Znak motoput označava mesto odakle počinje put motoput – put rezervisan za motorna vozila.

Znak završetak motoputa označava mesto na kome se završava motoput.

Znak naziv naseljenog mesta označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koji ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.

Znak završetak naseljenog mesta označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.

Znak naselje označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

Znak završetak naselja označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

Znak prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Znak prestanak zabrane preticanja za teretna vozila označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Znak prestanak ograničenja brzine označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

Znak prestanak najmanje dozvoljene brzine označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Znak prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Znak prestanak svih zabrana označava mesto odakle prestaje da važe odgovarajuće zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima postavljenim na tom putu.

Znak prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg.

Znak prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu. Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza, a reči: “Jedan smer” mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Znak put sa prvenstvom prolaza označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju sa tim putem, odnosno delom puta.

Znak završetak puta sa prvenstvom prolaza označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Znak obeleženi pešački prelaz označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Znak podzemni ili nadzemni pešački prolaz označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz.

Znak raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Na znaku raskrsnica može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice, na istom znaku na liniji poprečnih pravaca mogu biti umetnuti saobraćajni znakovi.

Znak kružna raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.

Znak slepi put označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put).

Znak prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.

Znak smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

Znak prestrojavanje vozila označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.

Znak prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta.

Znak strelasti putokaz označava pravac puta od odredišta ili karakterističan objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Takođe na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

DOPUNSKE TABLE

Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početak dela puta, odnosno mesta na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom, odnosno na kome se primenjuje izričita naredba označena znakom, odnosno na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska tabla.

Dopunska tabla koja oznacava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta terena ili dela puta na koji se obaveštenje odnosi.

Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita naredba važi, ako ne važi neprekidno.

Dopunska tabla koja sadrži bliže objašnjenje znaka rečima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

Dopunska tabla koja sadrži simbol koji bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe.

Dopunska tabla IV-9, koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njega.

Dopunska tabla koja označava početak dela puta, odnosno mesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanka posledice.

Dopunska tabla V-1 obeležava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početka dela puta, odnosno mesta na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla V-2 obeležava udaljenost do mesta na kom stoji znak II-2 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvek zaustaviti vozilo.

Dopunska tabla V-3 obeležava dužinu dela puta na kojem preti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se postavlja dopunska tabla.

Dopunske table V-5 i V-6 označavaju vreme za koje izričita naredba odnosno obaveštenje važi, ako ne važi neprekidno

Dopunska tabla V-7 sadrži bliže objašnjenje znaka rečima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

Dopunske table od V-8 do V-15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla V-16 obeležava uklanjanje vozila paukom na mestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila saobraćajnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak zabrana zaustavljanja i parkiranja

Dopunske table V-17 do V-22 označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno sa jedne ili druge strane znaka.

Dopunske table od V-23 do V-30 označavaju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak III-38 (parkiralište).

Dopunska tabla V-32 (za vreme kiše) i dopunska tabla V-33 (za vreme snega) označavaju vremenske sulove u kojima važi znakom određena opasnost ili izričita naredba.

Dopunska tabla V31 obeležava mesto na kojem je parkiranje rezervisano za vozila osoba sa invaliditetom ili blizinu puta na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom.

Dopunske table V-34 i V-35 označavaju položaj puta sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska tabla V-34 (prva na slici) postavlja se uz znak put sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska ploča V-35 (druga na slici) postavlja se uz znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza i obvezno zaustavljanje. Položaj i broj krakova prikazanih na dopunskoj tabli moraju odgovarati položaju i broju krakova raskrsnice.

Dopunska tabla V-36 obeležava početak dela puta na kom se sa trake puta ili njenog dela odstranjuje sneg ili izvode radovi u vezi sa sprečavanjem nastajanja i uklanjanja poledice (posipanje soli i sl.). Dopunska tabla je privremena i postavlja se za vreme obavljanja radova na održavanju puta (čišćenje snega). Tabla je pridodata znaku radovi na putu.

Dopunska tabla IV-20 označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba (kad pada kiša ili sneg na kolovozu).

Dopunska tabla IV-22, koja označava vrstu oštećenja na kolovozu i dužinu puta na koju se odnosi.

POREĐENJE ZNAKOVA

Označeni pešački prelaz – označava blizinu mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Označeni pešački prelaz – označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja – označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku.

Kružni tok saobraćaja – označava raskrsnicu sa kružnim tokom saobraćaja.

Blizina avionske piste – označava blizinu dela puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja.

Aerodrom – označava mesto ili blizinu aerodroma.

Zabrana preticanja za teretna vozila – označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, pretiču druga motorna vozila, osim motocikala bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i četvorocikala.

Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila – označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, da pretiču druga motorna vozila, osim motocikala bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i četvorocikala.

Zabrana davanja zvučnih znakova – označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Deca na putu

Znak Deca na putu označava blizinu mesta na putu na kome se deca češće i u većem broju kreću (na primer ispred škole, obdaništa, igrališta itd.

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova – označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Znak deca na putu označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste.

Ograničenje brzine – označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom(u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku.

Prestanak ograničenja brzine – označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera – označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera.

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera – obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza – označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi.

Put sa prvenstvom prolaza – označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta.

Završetak puta sa prvenstvom prolaza – označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Obavezno zaustavljanje-stop – označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

Pružanje puta sa prvenstvom prolaza – označava put s prvenstvom prolaza

Najmanje dozvoljena brzina – označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom koja je označena na znaku.

Prestanak najmanje dozvoljene brzine – označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje dozvoljenom brzinom.

Lanci za sneg – označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopeda, lakih tricikala, teških tricikala, lakih četvorocikala, teških četvorocikala, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.

Biciklistička staza – označava put po kome se moraju kretati bicikli, a po kome je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg – označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom “lanci za sneg”.

Završetak biciklističke staze – označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom “biciklistička staza”.

Pešačka staza – označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Završetak pešačke staze – označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom “pešačka staza”.

Spojene staze za bicikliste i pešake – označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, u svojim stazama.

Završetak spojene biciklističke i pešačke staze – označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom “spojene staze za bicikliste i pešake”.

Staza za jahače – označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.

Završetak staze za jahače – označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom “staza za jahače”.

Znaci koje policajac daje telom i rukama pri regulisanju saobraćaja

Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. Oni te znakove mogu davati rukama, položajem tela, tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“), posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova.

Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u času kad policajac podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu), a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. Koristi se samo na raskrsnici.

Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca. Prilikom davanja ovog znaka, policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Koristi se van raskrsnice.

Desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke.

Horizontalno predručena ruka savijena u laktu, sa otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak, treba da ubrza kretanje vozila.

Horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo.

Horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici, odnosno ovlašćenom licu koje daje znak.

Telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa, odnosno prsa policajca, moraju zaustaviti svoja vozila, a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza. Koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici.

Telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa, odnosno prsa policajca, moraju zaustaviti svoja vozila, a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza, koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice), dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu.

Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila, policajci mogu davati i iz vozila, odnosno sa motocikla.

Saobraćajac sa rukama horizontalno odručenim.

Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje, zabrana prolaza i smanjenje odnosno ubrzanje kretanja vozila policajac koji reguliše saobraćaj može upotrebiti STOP tablicu.

 STOP tablica je presvučena reflektujućom folijom, ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova tablice je žute boje, sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm. Postoje i STOP tablice sa sopstvenim izvorom svetlosti, postojanim ili trepćućim svetlom crvene boje. Na osnovi STOP tablice ispisan je tekst „STOP POLICIJA“.

Saobraćajac sa desnom rukom podignutom vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače.

Zvučni znaci daju se pištaljkom, odnosno posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu (sirena).

Zvučni znaci pištaljkom daju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se policajac nalazi van vozila. Zvućni znaci koji se daju pištaljkom imaju sledeća značenja:

Saobraćajac sa desnom rukom horizontalno predručenom sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo.

više uzastopnih zvižduka znači da je neko od učesnika u saobraćaju postupio protivno datom znaku, pravilima saobraćaja ili postavljenim saobraćajnim znakovima. Zato su svi učesnici u saobraćaju dužni da, na ovaj znak, pogledaju u saobraćajca i da se na taj način informišu da li se taj zvižduk odnosi na njih. Uporedo sa davanjem ovog znaka saobraćajac je dužan da pokaže rukom učesnika u saobraćaju na kog se taj znak odnosi i šta je on obavezan da učini.

Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije. Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje.

Znaci i naredbe mogu se davati i usmeno ili pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka, odnosno pisanim naredbama na odgovarajućem displeju.